Konung Sigismunds flotta i Östersjön 1599 - Hedenstierna, Bertil, Från rysshärjningarna i Stockholms skärgård 1719. Jägerskiöld, Olof, De svenska hamnförvaltningarnas arkiv

Författare
Sven Ulric Palme
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1943 Sverige, Uppsala 47s.,1 kartbl.