Konunga-boken eller Sagor om Ynglingarne och Norges konungar intill år 1177 Tredje delen

Originaltitel
Heimskringla
Författare
Snorre Sturlasson
Genre
Isländska sagor
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bohlin 1871 Sverige, Örebro 291 sidor
Bohlin 1869-1871 Sverige, Örebro 3 vol.
Abr. Bohlin 1869 Sverige, Örebro 324 sidor
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan