Konungasagor Norlandz Chrönika och Beskriffning... The äldste Historier om Swea och Götha Rijken, sampt Norrie, och... Danmarck, och om theres Wilkår och Tilstånd ... sammanfattad och ihopa dragen aff åthskilliga trowärdiga bööker, skriffter och handlingar. Tryckt på Wijsingzborg, aff... Johann Kankel åhr 1670

Originaltitel
Heimskringla
Författare
Snorre Sturlasson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1670 Utgivningsland okänt / Ej specificerat [12], 26 sidor., sidor. 26-105 sidor., sidor. 105-110; 376 sidor., sidor. 378-504, sidor. 506-522, 538 : 1 träsnitt, riksvapnet 4:o