Konungens troman, biskopen öfwer Lunds stift, karolinska akademiens pro-kansler ... Petri Muncks förnämste lefnadsomständigheter, sammandragne af Nils Johan Sundius ... Lund, 1803. Tryckt hos direktören Christian Fr. Berling

Författare
Nils Johan Sundius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1803 Sverige, Lund 26 sidor. 4:o.