Kopplad mass- och värmetransport tillämpad på kyltorn och torkning

Författare
Leif Berndtsson
(Leif Berndtsson, Christer Svensson, Urban Grén)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekn. högsk. 1983 Sverige, Göteborg 136 sidor. : diagr., ill., tab.