Koppling mellan halter av per- och polyfluorerade alkylsubstanser i dricksvatten och blodserum bland deltagarna i Riksmaten ungdom 2016-17

Författare
Anders Glynn
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges Lantbruksuniversitet 2020 Sverige, Uppsala 29