Koppornas läkning

Författare
Per Jacob Liedbeck
(Af P. J. Liedbeck)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Theodor Öberg 1849 Sverige, Stockholm 20 sidor.