Korruption i Europa - en analys av samhällsstyrningens kvalitet på nationell och regional nivå i EU:s medlemsstater

Författare
Nicholas Charron
(Nicholas Charron, Victor Lapuente och Bo Rothstein.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS 2011 Sverige, Stockholm 96 sidor. 978-91-86107-27-7