Korruption, maktmissbruk och legitimitet

Författare
(Staffan Andersson, Andreas Bergh, Gissur Ó. Erlingsson och Mats Sjölin (red.).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2014 Sverige, Lund, Danmark 278 sidor. ill. 21 cm 978-91-44-10548-2
Norstedt, Scandbook 2010 Sverige, Stockholm, Smedjebacken 278 sidor. ill. 21 cm 978-91-1-302323-6