Korruption - en begränsad litteraturgenomgång

Författare
Joakim Thelander
(Joakim Thelander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2005 Sverige, Lund 50 sidor.