Korruption - en översikt över brottsbalkens regler om bestickning och mutbrott samt marknadsföringslagens generalklausul

Bokpresentation

I denna bok behandlas bl.a. följande frågor: Oskyldig uppmuntran eller otillbörlig belöning? Vänskapsgåva eller straffbar muta? Seriös studieresa eller straffbar korruption? Korrekta säljfrämjande åtgärder eller korruptiv marknadsföring och straffbar bestickning? Vem är straffbar och när inträder straffansvaret? Vilka är påföljderna? Vad betyder chefens samtycke? Är muta skattepliktig för mottagaren och avdragsgill i givarens deklaration? Vad gäller om korruption i internationella sammanhang? Vågar jag ta emot en present av en utländsk kund?

Författare
Thorsten Cars
(Thorsten Cars.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Iustus, Elander Graphic Systems 2002 Sverige, Uppsala, Göteborg 41 sidor. 22 cm
Iustus, Graphic Systems 1990 Sverige, Uppsala, Göteborg 48 sidor. 22 cm