Korruption - svenskt tillträde till vissa internationella konventioner m.m

Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fritzes offentliga publikationer, Regeringskansliets offsetcentral 1998 Sverige, Stockholm, Stockholm 141 sidor. 21 cm
Pliktverket 1997 Sverige, Karlstad 13 sidor.
NS-press 1938 Sverige, Stockholm 15 sidor.