Korset och klingan med flera dikter

Författare
Axel Fredenholm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carl Bergström, Sv. söndagsskolan 1920 Sverige, Jönköping 94 sidor.