Kort handledning i vorstehhundens dressyr

Författare
Olof Knöppel
(Utg. genom Svenska vorstehklubben)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
förf. 1953 Sverige, Västerås 64 sidor. : Ill