Kort handledning till döfstummas uppfostran och undervisning i hemmen

Författare
Carl Henrik Alopæus
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1866 Finland, Åbo