Kortare arbetstid eller ökad konsumtion? - valmöjligheter i Sverige åren 1980-2000

Författare
Per-Åke Sjögren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms universitet. Nationalekonomiska inst. 1984 Sverige 38 sidor.