Kortfattad beskrivning och orienteringsplan över Lunds botaniska trädgård och de i denna förekommande viktigare gagn- och prydnadsväxterna

Författare
Carl Erman
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1933 Sverige, Lund 83 sidor. + 1 karta