Kortfattad kristendomskunskap - Kristendomens huvudstycken jämte repetitionsfrågor på folkskolans kurs

Författare
Johannes Ljunghoff
(Johannes Ljunghoff.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1948 Sverige, Lund 46s
Gleerup 1945 Sverige, Lund 98,(1)s
1941 Sverige, Lund