Korttidsplatser ur ett brukarperspektiv - hur används korttidsplatserna och hur upplevs vistelsen där?

Författare
Anita Andersson
(Anita Andersson, Martin Christensen, Birgitta Larsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen 2004 Sverige, Jönköping 27 sidor.