Kosmisk kollision

Författare
Philip Wylie
(Översättning från engelskan av May Wahlstedt)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindqvist 1954 Sverige, Stockholm 189 sidor.