Kostkunskap, Faktabok

Författare
Ingrid Christenson
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sparfrämjandet, Elander 1983 Sverige, Stockholm, Kungsbacka 203 sidor. ill., tab. 25 cm
Sparfrämjandet, Elander 1980 Sverige, Stockholm, Kungsbacka 272 sidor. ill., tab.
Sparfrämjandet 1977 Sverige, Stockholm 272 sidor. : ill., tab. 25 cm 91-7208-187-2
Sparfrämjandet 1976 Sverige, Stockholm 279 sidor. : ill., tab. 22 cm 91-7208-097-3
Sparfrämjandet 1972 Sverige, Stockholm 279 sidor. : ill. 91-7208-049-3