Kostymbalen

Författare
Sven Fagerberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 1964 Sverige, Stockholm 179 sidor.
Wahlström & Widstrand 1969 Sverige, Stockholm 180 sidor. 19 cm
Wahlström & Widstrand, Å & Å 1961 Sverige, Stockholm, Stockholm 267 sidor.