Kotitaloustiedustelu 1971 Osa 2, Kotitalouksien tulot ja tulojen jakaantuminen = Hushållens inkomster och inkomstfördelningen = Household income and income distribution

Författare
Finland
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1977 Finland, Helsinki 113 sidor. 951-46-2605-2