Kotitaloustiedustelu 1981

Författare
(Tilastokeskus = Hushållsbudgetundersökningen 1981 / Statistikcentralen)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tilastokeskus 1984- Finland, Helsinki