Koulutusluokitus

Författare
(Tilastokeskus)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1985 Finland, Helsinki 195 sidor. 951-46-9140-7