Kräcklinge kyrka - särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning : Kräcklinge 10:1, Kräcklinge socken, Närke

Författare
Ulf Alström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen 2009 Sverige, Västerås 8 sidor. 978-91-86255-04-6