Krönings-wisor - med anledning af deras majestäter Konung Oscar den 1:stes och drottning Josephina Maximiliana Eugenias kröning, i Stockholm d. 28 Sept. 1844 den första: swenska folkets sång på kröningsdagen den andra: en sällskapssång wid samma tillfälle den tredje: en gammal sjömans sång wid kröningen den fjärde: en liten flickas glädjewisa i anledning af kröningsståten

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1844 Sverige, Jönköping, hos J. P. Lundström, 1844 [8] sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan