Kraalens dotter

Författare
Samuel Johansson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Helgelseförb. 1952 Sverige, Hardemo 95 sidor.