Kraftledning vid Södersättra - Uppland, Sollentuna och Täby socknar, Hagby 8:1, Södersättra 4:12 : Dnr 421-3865-2010 : arkeologisk utredning etapp 2

Författare
Cecilia Grusmark
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Mitt), Riksantikvarieämbetet 2012 Sverige, Hägersten 10 sidor. : ill.