Krakel Spektakel, hör hur det låter! - studier i Lennart Hellsings språkvärld

Författare
Inger Nilsson
(Inger Nilsson.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
KFS i Lund 2001 Sverige, Lund, Lund 353 sidor. musiknoter 24 cm