Kreativ förhandling - metoder att skapa överenskommelser som är gynnsamma för alla parter

Författare
Carl Erik Olsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
C.E. Olsson 1990 Sverige, Malmö 253 sidor. 21 cm 971519-0-4 (Invalid)