Kretshandbok 3, Programmet

Författare
Svenska naturskyddsföreningen
(Sammanst. för SNF av Magnus Nilsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fören., Märstatryck 1979 Sverige, Stockholm, Märsta 32 sidor. ill.