Krigaren och bonden - Efterskrift till >>Vakt i öster>>

Författare
Olof Enckell
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur o. kultur 1940 Sverige, Stockholm 146s.,20 pl.-bl.
Söderström 1940 Finland, Helsingfors 146 sidor., 20 pl.-bl. : ill.