Krigföring - från Austerlitz till Bagdad

Författare
Marco Smedberg
(Marco Smedberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Historiska media 2005 Sverige, Lund, Lettland 447 sidor. ill. (vissa i färg) 23 cm
Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan 2004 Sverige, Stockholm 449 sidor. ill. (vissa i färg)