Krigsbyten på Skokloster - Warbooties at Skokloster

Författare
Lena Rangström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skoklosters slott 1978 Sverige, Bålsta 37 sidor. : ill. 21 cm