Kriminalpolitik och påföljdssystem - provisoriskt kompendium

Författare
Alvar Nelson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1980 Sverige, Stockholm [6], 133 sidor.