Kriminalpolitiska studier tillägnade Alvar Nelson på sjuttiofemårsdagen den 14 april 1994

Författare
(Johs. Andenæs ... redaktör: Nils Jareborg.)
Genre
Festschrift
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
De nordiske kriminalistforeninger 1994 Sverige, Greve 139 sidor.