Kring Hornborgasjön - en försvinnande sjö

Författare
Harald Schiller, 1898-1982
(Harald Schiller.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 1926 Sverige, Stockholm 214 sidor. ill.