Kring Katarina

Författare
Rolf Bethge
(Rolf Bethge med förord av Per Anders Fogelström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kulturcirkeln 1967 Sverige, Stockholm [1] sidor., 5 färgträsnitt : ill.