Kring den svenska ungdomsboken - analys, debatt, handledning

Författare
(Red. av Ulla Lundqvist och Sonja Svensson medverkande förf.: Vivi Edström ....)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Br. Ekstrand 1977 Sverige, Stockholm, Lund 255 sidor., [2] pl.-bl. tab. 21 cm