Krisen och innovationerna - PM för avhandling

Författare
Margareta Jonason
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms universitet. Historiska institutionen 1975 Sverige 15 sidor.