Krishanteringsinsatser inom ramen för ESFP - en analys av de utvecklade Petersbergsuppgifterna

Författare
Magdalena Tham Lindell
(Magdalena Lindell)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2005 Sverige, Stockholm 118 sidor.
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI 2005 Sverige, Stockholm 118 sidor.