Kristallen - stöd till familjer med döva föräldrar : föräldrautbildning : kunskaps- och kompetensutveckling för personal

Författare
Anne-Christine Andelius
(Anne-Christine Andelius, Ingela Hadin, Anna-Bodil Bengtsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Landstinget. Primärvården i Göta-Älvdalem 1998 Sverige, Vänersborg 56 sidor.