"Kristallnatten" i svenska dagstidningar - konstruktionen av en likgiltighet

Författare
Göran Leth
(Göran Leth.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Forum för levande historia, Elanders Gotab 2005 Sverige, Stockholm, Vällingby 36 sidor. ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan