Kristendomens genombrott i Sverige

Författare
Sven Ulric Palme
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1962 Sverige, Stockholm, Stockholm 168 sidor., 4 pl.-bl. ill.
Bonnier, Bonnier 1959 Sverige, Stockholm, Stockholm 168 sidor., 4 pl.-bl. ill.