Kristendomsförföljelsen i Varberg, samt betraktelser öfver den ännu olösta frågan religionsfriheten i Sverige - Föredrag hållet i Göteborg, den 15 april 1872 af G.W. Schröder

Författare
Gustaf Wilhelm Schröder
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1872 Sverige, Göteborg, tryckt hos H.L. Bolinder, 1872. Vallgatan 30 56 sidor. 8:o