Kristi andra tillkommelse

Författare
Axel Swartz
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Filadelfia 1926 Sverige, Stockholm 29s