Kristi bergspredikan och dess betydelse för vår tid

Författare
H. W. J. Thiersch
(Öfv. af A. Strandell)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
P. A. Norstedt & S:r 1880 Sverige, Stockholm v och 154 sidor.