Kristi korsdöd - vår seger

Författare
Olof Djurfeldt
(Olof Djurfeldt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norman, Norman offset 1985 Sverige, Stockholm, Stockholm 29 sidor. 18 cm