Kristian IV 10 i Kristianstad - arkeologisk förundersökning 2011 : fornlämningsnr: 93, Kristian IV 10, Kristianstad, Kristianstads kommun, Skåne län

Författare
Jan Kockum
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sydsvensk arkeologi 2011 Sverige, Kristianstad 18 sidor. : ill.